Tarieven behandelingen 2021

  Tarief
Intake consult 90 min. incl. tussentijdse evaluatie € 105,-
Vervolgconsult 75 min. incl. tussentijdse evaluatie € 95,-
Vervolgconsult 60 min. incl. tussentijdse evaluatie € 85,-
Ayurvedische lichaamsmassage € 100,-
Kindertolk traject Op aanvraag
Herhalen / verzenden geneesmiddel € 20,-
Telefonisch consult / vragen per e-mail, per kwartier             € 20,-
Mocht je verhinderd zijn, wil je dan 24 uur van tevoren afbellen (niet mailen), anders ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen.


Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Worden de consulten vergoed door de zorgverzekering?

De behandelingen klassieke homeopathie worden geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar, mits je aanvullend verzekerd bent.  De vergoedingen gaan NIET van je eigen risico af.
Ik ben geregisteerd lid bij de NWP. Neem voor de behandeling contact op met je zorgverzekeraar om te checken of je de consulten vergoed krijgt. Ik sta vermeld in de zorggids.

Ayurvedische massages worden helaas niet vergoedt.


Belangrijk:

De zorgverzekeraar verplicht dat je zorgpolisnummer op de factuur vermeld worden. Wil je het eerste consult je zorgverzekeringskaart meebrengen?
Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de NWP die een mediation traject zal starten.Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Klachten:

Via de beroepsvereniging NWP is mijn klachtenregeling volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) geregeld.

Uw privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat en natuurgericht therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
·    zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
·    er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat en natuurgericht therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
·    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
·    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
·    voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
·    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•    Uw naam, adres en woonplaats
•    uw geboortedatum
•    de datum van de behandeling
•    een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'natuurgeneeskundig consult’, of 'klassiek homeopathisch consult’
•    de kosten van het consult
•    uw zorgverzekeringsnummer

Registraties:

Mijn kvk dossiernummer is: 32151710
NWP beroepsregistratienummer: 1803
KAB koepelorganisatie
AGB zorgverlenerscode: 90-033789
AGB Praktijkcode: 90-012774